Kategoria: Wskazówki i porady


Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy jest jednym z podstawowych rachunków przewidzianych przez prawo, jako sposób na przechowywanie środków pieniężnych oraz prowadzenie różnego typu rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Innymi rachunkami służącymi do tego typu działań są rachunki bieżące oraz rachunki lokat terminowych. Rachunek bieżący służy do przeprowadzania rozliczeń w innych bankach aniżeli bank, w którym prowadzony jest rachunek bieżący.

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest typem rachunku bankowego. Jest on przeznaczony do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez osoby fizyczne lub jednostki gospodarcze. Tego typu rachunki prowadzone są przez banki na podstawie umów o prowadzenie rachunku bankowego. Każdy rachunek bieżący posiada swój unikalny numer. Rozliczenia mogą być dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu, kartą płatniczą lub przy użyciu czeków. Możliwe jest dokonywanie wpłat na rachunek własny lub rachunek kontrahenta oraz wypłacanie środków finansowych z własnego rachunku.

Bezpieczeństwo transakcji

Bezpieczeństwo transakcji

Bankowość elektroniczna oraz różnego rodzaju usługi świadczone za jej pośrednictwem, czyli na przykład konta osobiste z dostępem za pośrednictwem Internetu wiąże się z pewnym ryzykiem. W takim kontekście chodzi oczywiście o bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych drogą elektroniczną, czyli np. zakupów przy użyciu kart płatniczych czy też płacenia przy pomocy przelewów internetowych.

Konta internetowe

Konta internetowe

Bardzo popularne w ostatnich latach stały się tak zwane konta internetowe. W skrócie są to konta bankowe, do których klient ma stały dostęp dzięki Internetowi. Jest to jeden z elementów oferty banków w ramach tak zwanej bankowości elektronicznej czy też bankowości internetowej. Jakie są, zatem cechy tego typu rachunków i co przemawia za oraz przeciw korzystaniu z nich.

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna

Jednym z sposobów na wykorzystanie rozwijających się w ogromnym tempie technologii jest ciągle udoskonalana bankowość elektroniczna. Zacznijmy od tego, czym taka bankowość jest. Bankowość elektroniczna określana również mianem e-banking jest formą usługi oferowanej przez banki polegającą na umożliwieniu klientom dostępu do rachunków bankowych za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.

Jak założyć konto

Jak założyć konto

Założenie konta nie jest obecnie niczym trudnym. Tym niemniej warto wspomnieć o podstawowych sprawach związanych z samą czynnością oraz tym, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konta, czyli o jego podstawowych cechach. Zacznijmy od tego, że możemy założyć konto bankowe praktycznie na dwa sposoby. Albo osobiście w wybranym banku albo też popularną drogą internetową.

Utrzymanie konta

Utrzymanie konta

Utrzymanie konta bankowego może wiązać się z pewnymi wydatkami. Jakie mamy na myśli wydatki i w przypadku, jakich kont mogą one występować, a gdzie takowe koszty są najmniejsze?

Biorąc pod uwagę konta bankowe i koszty z nimi związane na pierwszy plan wysuwają się opłaty za założenie i prowadzenie takowego konta. Obecnie takowe opłaty są bardzo często pomijane, czyli innymi słowy założenie i prowadzenie konta może być darmowe. Do innych kosztów można zaliczyć wydanie karty płatniczej (karty debetowej) oraz opłatę za jej użytkowanie. O tyle o ile wydanie karty zazwyczaj jest darmowe to możemy się spotkać z różnym podejściem do opłat za jej użytkowanie. Niektóre banki oferują zerowe koszty, ale pod warunkiem dokonania minimalnej ilości transakcji przy ich użyciu w miesiącu, inne nie pobierają opłat wcale lub też obarczają kartę stałą opłatą.

Konto studenckie

Konto studenckie

Konta studenckie to rachunki bankowe jak sama nazwa mówi przeznaczone dla osób studiujących. Jest to produkt przygotowany przez szereg banków komercyjnych właśnie dla tej grupy społecznej. Jak się okazuje brak konta może znacznie utrudnić życie studentom (w dzisiejszych czasach może utrudnić życie niemal każdemu). Do czego więc studentom potrzebne są bezwzględnie konta bankowe i na jakie warunki mogą liczyć w bankach?

Konto młodzieżowe

Konto młodzieżowe

Konta młodzieżowe to rachunki bankowe przeznaczone dla osób, które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości, a przez to nie uzyskały jeszcze pełni zdolności do czynności cywilnoprawnych. Typowe konta młodzieżowe są przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 18 lat.

Ogólnie rzecz biorąc konta młodzieżowe nie różnią się aż tak bardzo od kont przeznaczonych dla osób dorosłych. W przypadku tego typu rachunków również mamy do czynienia z możliwością wpłaty i wypłaty środków finansowych. Do konta dodawana jest oczywiście karta debetowa umożliwiająca wypłatę środków pieniężnych z konta w bankomatach jak i zawieranie transakcji bezgotówkowych, czyli płacenia kartą płatniczą lub przy użyciu przelewów bankowych.

Oprocentowanie konta

Oprocentowanie konta

Konta bankowe czy to osobiste czy też firmowe służą głównie do różnego typu rozliczeń, czyli płacenia rachunków, codziennych wydatków i tym podobnych. Jednak wciąż spora część osób używa ich również do gromadzenia swoich środków finansowych, czyli innymi słowy do oszczędzania. Jednak taka taktyka dość często może się okazać nieodpowiednia. Dlaczego? Otóż chodzi tutaj o oprocentowanie takowych kont, a co za tym idzie potencjalny zysk ze zgromadzonych pieniędzy. Zobaczmy, zatem jak wygląda sprawa oprocentowania różnego typu kont i jak może ono wpłynąć na nasz kapitał.